Person
Andrew Green
Jestem prawnikiem ds. obrażeń cielesnych, który kładzie nacisk na „osobiste” dla moich klientów. Przed dołączeniem do firmy byłem starszym prawnikiem w dużej firmie obronnej i pracowałem dla kilku firm ubezpieczeniowych.
Person
Pawel Szymanski
Jestem adwokatem zajmującym się sprawami o odszkodowanie i wspólnikiem w kancelarii. Przez ostatnie lata prowadziłem setki spraw o wypadki i uzyskałem miliony odszkodowań dla naszych klientów.
Wypadki na budowie
 • upadki z drabiny
 • upadki z rusztowania
 • upadki z dachu
 • niebezpieczne miejsca pracy
Wypadki na posesjach
 • potknięcia
 • poślizgnięcia
 • śnieg i lód
 • wypadki w budynkach
 • wypadki w sklepach
 • zepsute windy
Wypadki komunikacyjne
 • samochodowe
 • ciężarówki
 • motocyklowe
 • rowerowe
 • potrącenia pieszych
 • subway i autobusy
Błędy lekarskie
 • opóźniona diagnoza
 • nieprawidłowe leczenie
 • błędy chirurgiczne
 • błędy podczas porodu
 • zaniedbania domów opieki
Ugoda $500,000.00 w sprawie naszej klientki, która brała udział w wypadku samochodowym spowodowanym przez nieuważnego kierowcę. Brak należytej uwagi spowodował uderzenie w tył samochodu naszej klientki i w rezultacie...
Ugoda $1,000,000.00 w sprawie naszego klienta, który doznał obrażenia oka podczas usuwania rdzy z metalowych parapetów przy pomocy mechanicznej szczotki. Podczas wykonywania pracy, mały kawałek rdzy dostał się do...
Ugoda na $1,900,000.00 dla naszego klienta, który doznał obrażeń ciała podczas wykonywania pracy na miejscu budowy. Adwokaci z kancelarii Green & Szymanski, LLP uzyskali tą kwotę podczas procesu Mediacyjnego...
Law Office Green&Szymanski

195 Montague Street, 12th Floor, Brooklyn, NY 11201

Najczęściej zadawane pytania

FAQ
 • Jakie sprawy wypadków na budowie prowadzimy w Green&Szymanski?

  upadki z drabiny
  upadki z rusztowania
  upadki z dachu
  spadające narzędzia i materiały
  wadliwe narzędzia pracy
  niebezpieczne miejsca pracy
  porażenia prądem
  zmiażdżenia
  rozcięcia
  poparzenia
  utraty kończyn
  urazy głowy
  workers compensation
  oraz wszelkie inne wypadki i obrażenia powstałe w miejscu pracy

 • Jakie świadczenia przysługują mi po wypadku w pracy?

  Pierwszym i niejako automatycznym świadczeniem po wypadku w pracy są świadczenia wypłacane z polisy workers compensation. Obejmują one pokrycie wszystkich kosztów medycznych oraz zwrot utraconych zarobków.

  Dodatkowo, możemy ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Jest to odszkodowanie wypłacane z osobnej polisy, którą na ogół mają obowiązek posiadać generalni wykonawcy robót oraz właściciele. W tych sprawach prawo nowojorskie przyznaje rozszerzoną ochronę pracownikom budowlanym poprzez regulacje Labor Law sections 200, 240(1) i 241(6).

  W większości wypadków budowlanych, równolegle mogą się zatem toczyć dwa postępowania. Jedno przed Workers Compensation Board oraz osobne postępowanie przed sądem stanowym o wypłatę odszkodowania.

 • Co jeśli wypadek był z mojej winy?

  Pracując nad wieloma sprawami osób poszkodowanych na budowach, często spotykamy się z pytaniami "czy przysługuje mi odszkodowanie, jeśli wina była częściowo po mojej stronie?” Na szczęście prawo nowojorskie zapewnia doskonałą opiekę pracownikom budowlanym i jest bardzo restrykcyjne dla właścicieli budynków i głównych wykonawców (General Contractors). Mają oni absolutny obowiązek zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy wszystkim pracownikom. Jeśli ten obowiązek zostanie naruszony, Sądy nowojorskie, na wniosek adwokata, automatycznie orzekają o winie właściciela budowy i wykonawcy.

 • Czy będę musiał pozywać swojego pracodawcę?

  Kolejnym, bardzo często zadawanym pytaniem jest sposób prowadzenia sprawy przeciwko własnemu pracodawcy. Zrozumiałym jest, że nasi klienci nie chcą robić problemów ludziom, dla których pracują. Często też klienci obawiają się o utratę pracy. Prawo nowojorskie również w takich wypadkach stoi po stronie pracownika. Przede wszystkim sprawa cywilna o odszkodowanie nigdy nie toczy się przeciw pracodawcy. Prawo wręcz zabrania wnoszenia sprawy o odszkodowanie po wypadku na budowie przeciwko pracodawcy. Jedynymi pozwanymi w takich sprawach są właściciele miejsca budowy i generalni wykonawcy, a na pozew odpowiadają firmy ubezpieczeniowe poprzez wynajętych adwokatów. Pracodawca ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej Workers’ Compensation. To z niej opłacane są koszty leczenia i utracone wynagrodzenie.

WYPADKI NA BUDOWIE

upadki z Drabiny

Upadki z Rusztowania

Upadki z Dachu

Niebezpieczne Miejsca

Pracy

WYPADKI NA POSESJACH

Potknięcia

Poślizgnięcia

Snieg i Lód

Wypadki w Budynkach

Wypadki w Sklepach

Zepsute Windy

WYPADKI KOMUNIKACYJNE

Samochodowe

Ciężarówki

Motocyklowe

Rowerowe

Potrącenia Pieszych

Subway i Autobusy

BŁĘDY LEKARSKIE

Opóźniona Diagnoza

Nieprawidłowe Leczenie

Błędy Chirurgiczne

Błędy Podczas Porodu

Zaniedbania Domów

Opieki

 • Jakie sprawy wypadków na posesjach prowadzimy w Green&Szymanski?

  Prowadzimy wszystkie sprawy skutkujące obrażeniami ciała powstałymi na posesjach:
  Potknięcia
  Poślizgnięcia
  Wypadki na chodnikach
  Wypadki w sklepach
  Wypadki w restauracjach
  Wypadki w szkołach
  Wypadki w miejscach pracy
  Wypadki na stacjach metra
  Wypadki w wynajmowanych mieszkaniach
  Wypadki na placach zabaw
  Wypadki w szpitalach i domach opieki
  Zepsute windy i ruchome schody
  Złe oświetlenie
  Śliskie podłogi
  Niebezpieczne schody
  Wadliwe drzwi i okna
  Nieusunięty śnieg i lód
  Poparzenia
  Pogryzienia przez zwierzęta
  Porażenia prądem
  Sprawy przeciwko miastu Nowy Jork
  Wszelkie inne wypadki spowodowane zaniedbaniem właściciela obiektu

 • Pierwsze minuty po wypadku.

  Wypadki na posesjach bardzo często skutkują złamanymi kośćmi albo innymi poważnymi uszkodzeniami ciała. Bardzo ważne, aby w takim przypadku wezwać karetkę pogotowia na miejsce zdarzenia. Zawsze dzwońmy pod 911. Jeśli jest to możliwe, należy zgłosić wypadek właścicielowi, bądź osobie odpowiedzialnej za porządek i poprosić o pisemne potwierdzenie zgłoszenia. Zdjęcia i filmy z miejsca wypadku posiadają nieocenioną wartość dowodową w sądzie. Jeśli została udzielona pierwsza pomoc w miarę możliwości proszę jak najszybciej skontaktować się z nami. Właściciele posesji często szybko starają się zacierać ślady swoich zaniedbań.

 • W jaki sposób mam udowodnić w sądzie swoją sprawę?

  Tradycyjna linia obrony w podobnych sprawach opiera się na oświadczeniu, że miejsce wypadku było utrzymane w należytym porządku i nie mogło przyczynić się do wypadku. Sąd wymaga od powoda, aby udowodnił, że miejsce wypadku nie było należycie utrzymane oraz że ten stan trwał na tyle długo, że pozwany powinien zauważyć i go usunąć. W takich sprawach Sąd rozstrzyga czy pozwany miał tak zwane “constructive notice” albo “actual notice”, czyli świadomość zagrożenia wypadkiem. Kiedy nie mamy świadków sprawa się komplikuje. Zwykle poszkodowany nie widział wcześniej przyczyny swojego upadku, a nawet jeśli widział, to nie pomaga to jego sprawie bo powinien zdawać sobie sprawę z zagrożenia i po prostu je ominąć. W tego rodzaju sprawach ważne jest takie przeprowadzenie przewodu sądowego, aby zmusić pozwanych do przyznania się, że to oni sami spowodowali zagrożenia bezpieczeństwa.

  Wypadki na posesjach, poślizgnięcia, upadki w budynkach bardzo często oddalane są w Sądach właśnie z powodu braku wykazania “notice”. Doświadczony adwokat wypadkowy powinien tak poprowadzić sprawę, żeby Sędzia nie miał wątpliwości, kto jest odpowiedzialny za wypadek. Wszelkie dowody zabezpieczone na miejscu zdarzenia mają nieocenioną wartość.

 • Czy muszę składać pozew?

  Jeśli strona odpowiedzialna za Państwa obrażenia uchyla się od wypłacenia odpowiedniej rekompensaty finansowej, nasza kancelaria występuje na drogę sądową. Ten proces nie jest jednak dla Państwa uciążliwy. Zwykle Sędzia będzie wymagał, aby stawili się Państwo jeden raz na przesłuchanie, które odbędzie się w kancelarii, oraz na dwie wizyty lekarskie wyznaczone przez stronę pozwaną. Nasi adwokaci zajmą się pozostałymi wymogami sądowymi tak, abyście mogli Państwo skoncentrować się na swoim leczeniu. Oczywiście na każdym etapie sprawy będziemy w stałym kontakcie.

WYPADKI NA BUDOWIE

upadki z Drabiny

Upadki z Rusztowania

Upadki z Dachu

Niebezpieczne Miejsca

Pracy

WYPADKI NA POSESJACH

Potknięcia

Poślizgnięcia

Snieg i Lód

Wypadki w Budynkach

Wypadki w Sklepach

Zepsute Windy

WYPADKI KOMUNIKACYJNE

Samochodowe

Ciężarówki

Motocyklowe

Rowerowe

Potrącenia Pieszych

Subway i Autobusy

BŁĘDY LEKARSKIE

Opóźniona Diagnoza

Nieprawidłowe Leczenie

Błędy Chirurgiczne

Błędy Podczas Porodu

Zaniedbania Domów

Opieki

 • Co zrobić na miejscu wypadku?

  Chwile po wypadku samochodowym mogą być bardzo stresujące. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest upewnienie się, że jesteśmy bezpieczni i nie narażamy się na kolejny wypadek.

  W sprawach wypadkowych, każdy dowód jest niezmiernie ważny. Kluczowym dla sprawy jest dobre udokumentowanie miejsca i czasu zdarzenia. Najłatwiejszą metodą jest oczywiście wezwanie policji i karetki pogotowia. Bardzo pomocna jest też jakakolwiek informacja dotycząca świadków. Nieocenione mogą okazać się zdjęcia albo wideo dokumentujące pozycję samochodu i ślady hamowania. W przypadku poważnych obrażeń ciała bardzo ważny jest też opis wypadku podany obsłudze karetki pogotowia i później personelowi szpitalnemu. Poszkodowani często doznają szoku powypadkowego, który ma wpływ na chłodną ocenę faktów na miejscu zdarzenia. Wszystkie nieścisłości są później wykorzystane w Sądzie.

  Nigdy nie należy lekceważyć objawów bólu i odmawiać specjalistycznego badania w szpitalu.

  Jeśli pozwala na to stan zdrowia, należy poprosić o dane drugiego kierowcy oraz informacje o ubezpieczeniu.

  Nigdy nie należy przyjmować rekompensaty od winnej strony na miejscu wypadku.

 • Kto pokryje koszty mojego leczenia?

  W stanie Nowy Jork każdy właściciel samochodu zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Częścią takiej polisy jest tak zwane ubezpieczenie “no-fault”. Gwarantuje ono zwrot kosztów leczenia do kwoty $50,000.00 i utraconych zarobków do wysokości $2,000.00 miesięcznie. Każdy uczestnik wypadku jest beneficjentem tej polisy niezależnie od swojej winy.

  Wprowadzając powyższe rozwiązanie, ustawodawca miał na względzie szybką pomoc medyczną ofiarom wypadków. “No-fault” nie rozstrzyga o winie. Wypłaca pieniądze automatycznie, bez względnej zwłoki. Warunkiem jest złożenie wniosku w przeciągu 30 dni od wypadku i “kooperacja” z własnym ubezpieczycielem w trakcie tego procesu.

  Od początku trwania sprawy Green & Szymanski zajmie się wszystkimi formalnościami, aby Państwa rachunki za karetkę, szpital, prześwietlenia, leczenie medyczne oraz wszystkie wymagane procedury medyczne zostały pokryte przez ubezpieczyciela.

 • Jak wzmocnić swoją sprawę wypadku samochodowego?

  Sąd na wniosek adwokatów pozwanych może oddalić sprawę jeśli uzna, że obrażenia ciała odniesione na skutek wypadku nie są wystarczająco poważne. Może się tak stać bez względu na ponoszoną odpowiedzialność za spowodowanie wypadku.

  W stanie Nowy Jork obowiązuje tak zwane “Threshold Law”. Jest to część prawa ubezpieczeniowego na podstawie którego każdy poszkodowany jest uprawniony do zwrotu kosztów leczenia oraz utraconych zarobków. Niejako w zamian jednak, powództwa cywilne mogą być wnoszone tylko, gdy obrażenia ciała doznane w wypadku są “poważne” w rozumieniu prawa ubezpieczeniowego.

  W większości spraw wypadków samochodowych, reprezentanci firm ubezpieczeniowych niejako automatycznie uznają, że poszkodowany nie odniósł “poważnych” obrażeń ciała. Ubezpieczyciele próbują na wszelkie sposoby odmówić odszkodowania, a wspomniane prawo ubezpieczeniowe bardzo ułatwia im to zadanie. Jeśli wniosek o odszkodowanie nie jest automatycznie odrzucony, ubezpieczyciele starają się zamknąć sprawę oferując nieznaczną kwotę rekompensaty. Bardzo często oferta taka jest prezentowana zaraz po wypadku. W ten sposób ubezpieczalnie tanim kosztem, starają się uniknąć procesu sądowego oraz ponoszenia kosztów obrony pozwu.

  Właśnie tu do gry wkracza kancelaria Green & Szymanski. Od momentu zdarzenia ważnym jest, aby ukierunkować sprawę w ten sposób żeby kwalifikowała się do jednej z dziewięciu kategorii „poważnych” obrażeń ciała. Bardzo ważnym elementem są oświadczenia składane na miejscu wypadku oraz wszelkie rozmowy prowadzone z obsługą karetki pogotowia oraz policją. Kluczowym może okazać się oświadczenie co do kondycji zdrowotnej złożone w szpitalnej izbie przyjęć. Bardzo duże znaczenie ma też forma raportów medycznych sporządzonych przez lekarza prowadzącego. Co zaskakujące, forma raportu może czasem przesądzić czy nasza sprawa przetrwa w Sądzie. Im szybciej poszkodowany w wypadku zacznie pracować nad swoją sprawą z doświadczonym adwokatem wypadkowym, tym mniejsze szanse w Sądzie ma strona przeciwna.

WYPADKI NA BUDOWIE

upadki z Drabiny

Upadki z Rusztowania

Upadki z Dachu

Niebezpieczne Miejsca

Pracy

WYPADKI NA POSESJACH

Potknięcia

Poślizgnięcia

Snieg i Lód

Wypadki w Budynkach

Wypadki w Sklepach

Zepsute Windy

WYPADKI KOMUNIKACYJNE

Samochodowe

Ciężarówki

Motocyklowe

Rowerowe

Potrącenia Pieszych

Subway i Autobusy

BŁĘDY LEKARSKIE

Opóźniona Diagnoza

Nieprawidłowe Leczenie

Błędy Chirurgiczne

Błędy Podczas Porodu

Zaniedbania Domów

Opieki

 • W jakich sprawach o błędy lekarskie występuje Green & Szymanski?

  Opóźniona diagnoza zmniejszająca szansę na przeżycie, pokonanie choroby, bądź powodujaca nieodwracalne zmiany albo powikłania.

  Nieprawidłowa opieka szpitalna bądź domu opieki prowadząca do powstania odleżyn i ran.

  Błędy popełnione podczas zabiegów medycznych i operacji chirurgicznych

  Błędy lekarskie podczas porodu skutkujące trwałymi obrażeniami ciała dziecka

 • Sprawa błędu lekarskiego w sądzie.

  W sprawach błędów lekarskich najczęstszą obroną pozwanych jest powoływanie sie na oczywiste ryzyko operacji albo brak zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy działaniem lekarzy i obrażeniami pacjenta. W tym celu adwokaci pozwanych opłacają ekspertów którzy przedstawiają opinię uwalniająca pozwanych lekarzy od odpowiedzialności licząc na to, że na tej podstawie Sąd oddali pozew. W tym momencie dalsze postępowanie sądowe zaczyna być “walką ekspertów”. Prowadząc Państwa sprawę o błąd lekarski Green & Szymanski korzysta z opinii najlepszych ekspertów medycznych w stanie Nowy Jork. Na tej podstawie argumentujemy przed sądem zasadnośc pozwu i negocjujemy wysokość odszkodowania.

 • Kiedy mogę rozpocząć sprawę o błąd lekarski?

  Co do zasady, okres przedawnienia w sprawach o błąd lekarski wynosi 2.5 roku. Okres ten ulega skróceniu w zależności od tego, czy pozwany szpital jest własnością miasta Nowy Jork. W tym przypadku, okres przedawnienia jest skrócony do roku i 90 dni oraz dodatkowo uwarunkowany jest wcześniejszym zlożeniem “Notice of Claim” w okresie 90 dni. W przypadku śmierci powoda okres przedawnienia ulego kolejnemu skróceniu. Szybki kontakt z Green & Szymanski może być kluczowy w prowadzeniu sprawy o błąd lekarski.

WYPADKI NA BUDOWIE

upadki z Drabiny

Upadki z Rusztowania

Upadki z Dachu

Niebezpieczne Miejsca

Pracy

WYPADKI NA POSESJACH

Potknięcia

Poślizgnięcia

Snieg i Lód

Wypadki w Budynkach

Wypadki w Sklepach

Zepsute Windy

WYPADKI KOMUNIKACYJNE

Samochodowe

Ciężarówki

Motocyklowe

Rowerowe

Potrącenia Pieszych

Subway i Autobusy

BŁĘDY LEKARSKIE

Opóźniona Diagnoza

Nieprawidłowe Leczenie

Błędy Chirurgiczne

Błędy Podczas Porodu

Zaniedbania Domów

Opieki